De Eerebegraafplaats Bloemendaal

De Eerebegraafplaats Bloemendaal, 75 jaar beheer en beleving
George ten Hoope

Inkijken …meer

Dit boek is geschreven door George ten Hoope, van 1986 tot 2019 beheerder van de Eerebegraafplaats en daardoor kenner bij uitstek. De inhoud van dit boek is een balans tussen het lot van de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die hier begraven zijn, de wijze waarop de begraafplaats tot stand is gekomen en het dagelijkse beheer door George ten Hoope, en eerder zijn vader Gerrit ten Hoope.

De wortels van de Eerebegraafplaats liggen in de Tweede Wereldoorlog. In die jaren fusilleerden de Duitsers honderden verzetsstrijders in de duinen bij Bloemendaal. Ze kregen slechts een provisorisch graf. Direct na de oorlog zijn de lichamen weer opgegraven en is besloten tot de aanleg van een speciale begraafplaats. Dat werd de Eerebegraafplaats Bloemendaal, die op 27 november 1945 officieel werd geopend, met de bijzetting van Hannie Schaft. Zij is trouwens de enige vrouw die hier ligt. De overige 371 slachtoffers zijn allen man.

De Eerebegraafplaats is een monument dat herinnert aan de oorlog, maar vooral aan de ook nu nog actuele strijd om de verdediging en het behoud van onze vrijheid.

Bestel hier

George ten Hoope
De Eerebegraafplaats Bloemendaal, 75 jaar beheer en beleving

€ 19,95

144 blz., 20 x 27 cm, kleurrijk geïllustreerd
hard gebonden
ISBN 978 90 8258 938 2

Huis Landfort

Een buiten op de grens
samenstelling René W.Chr. Dessing

Inkijken

Deze buitenplaats even buiten Megchelen en op de grens met Duitsland is de afgelopen jaren volledig gerestaureerd, inclusief de moestuin, een herbouwd koetshuis met oranjerie en een volledig in stijl ingericht landhuis. Huis Landfort, dat van vóór 1435 dateert, telde vele eigenaren. Het langst zat hier de familie Luyken, van 1823 tot 1970. In 2017 kwam het in handen van stichting Erfgoed Landfort (sEL), die de restauratie voortvarend ter hand heeft genomen. Die restauratie was hard nodig, want door eeuwenlange bewoning, maar vooral door de schade die de buitenplaats in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog opliep, verkeerde Huis Landfort in een deplorabele staat.

In dit boek schetsen elf auteurs een beeld van de bewoners, de plek van Huis Landfort in het Gelderse, de bouwgeschiedenis van het landhuis, het beheer van het grondbezit van de Oranjes in Oost-Nederland door Landfort-eigenaar Gerrit Willem van Motman, de aanleg van de tuin (waarin Jan David Zocher jr. een hoofdrol speelde), de bewogen geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkelingen van de laatste jaren.

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van sEL en begeleid door René W.Chr. Dessing, directeur van de stichting. Hij stuurde vanaf 2018 een omvangrijk team van restaurateurs, bouwers, schilders, tuinspecialisten, medewerkers en vrijwilligers aan om Huis Landfort weer te laten schitteren.

Kijken naar Huis Landfort? Ga dan naar de recente aflevering van het tv-programma Binnenstebuiten.

Bestel hier

René W.Chr. Dessing (samenstelling)
Huis Landfort, een buiten op de grens

€ 26,95
(plus € 5 bijdrage verzendkosten)

256 blz., 22 x 28 cm, kleurrijk geïllustreerd,
hard gebonden
ISBN 978 90 8258 936 8

Utrechtse buitenplaatsen

Lusthoven van adel, geestelijkheid en burgers

Kasteel de Haar, Slot Zeist, Kasteel Amerongen, Oud- en Nieuw-Amelisweerd: stuk voor stuk bekende kastelen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht. Niet alleen de gebouwen zijn architectonische parels, ook hun omringende parken en tuinen behoren tot ons nationaal groen-historisch erfgoed. Maar welke geschiedenis en mooie verhalen gaan er schuil achter al deze Utrechtse kastelen en buitenplaatsen? Wie bouwden ze en wie woonden er? En hoe zijn al die fraaie parken en tuinen rondom deze buitens ontstaan?

Dit boek, dat vooral een verleidende gids wil zijn, beschrijft ruim vijftig van deze Utrechtse lusthoven. Hun bouw, het ontstaan van de tuinen, de bewoners en wetenswaardigheden uit de vaak eeuwenoude geschiedenis passeren de revue. Elke buitenplaats heeft zijn eigen, unieke verhaal. Maar deze buitens vertellen ook een verbindend verhaal: over rijkdom, macht, grondbezit, vooraanstaande families, architectuur- en tuingeschiedenis, maar ook over ziektes, brand en oorlogsgeweld.

Voorts bevat dit boek informatie over wat er op en in de buurt van de buitenplaatsen te beleven is: sommige zijn als museum toegankelijk, bij andere kun je wandelen en weer andere organiseren activiteiten – van natuur- en tuinexcursies tot concerten en cursussen. En op een flink aantal zijn evenementen mogelijk. Daarmee is dit boek niet alleen een aantrekkelijke introductie op dit bijzondere erfgoed, maar ook een gids om mee te nemen als je een buitenplaats bezoekt.

Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij de provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

De auteurs

Bestel hier

Lenneke Berkhout & René W.Chr. Dessing
Utrechtse buitenplaatsen, Lusthoven van adel, geestelijkheid en burgers

€ 22,50

240 blz., 17 x 24 cm, kleurrijk geïllustreerd,
ISBN 978 90 8258 935 1

Hollandse datsja’s

In de wijde omtrek van Amsterdam zijn nog altijd buitenplaatsen uit de 17de en 18de eeuw te vinden. Zij waren veelal in het bezit van kooplieden die handel dreven over de wereldzeeën, rijk geworden dankzij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Veel minder bekend is dat menig koopman ook buiten de VOC op grote schaal handel dreef. De van oudsher ‘grote vaart’ op Moskovië, dat allengs Rusland werd genoemd, zorgde aanvankelijk voor winsten die hoger waren dan die van de handel op de Indische archipel. Een klein aantal, overwegend Amsterdamse kooplieden werd met de handel op Rusland schatrijk; voor het kapitaal dat zij niet in hun ondernemingen investeerden zochten zij mogelijkheden om het nuttig te beleggen: buitenplaatsen, ofwel ‘Hollandse datsja’s’.

Igor Wladimiroff, gespecialiseerd in Nederlands-Russische betrekkingen, schreef er een boeiend boek over. Hij gaat in op de handel, én op de buitenplaatsen. Een mooie combinatie van buitenleven en commercie.

Bestel hier

Igor Wladimiroff,
Hollandse datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800

€ 29,95

240 blz., 21 x 28 cm,, kleurrijk geïllustreerd, hard gebonden
ISBN 978 90 8258 933 4

Buitenplaatsen in het Westland (tweede druk)

Bij het Westland denk je automatisch aan kassen, vol tomaten, paprika’s of bloemen. Inderdaad kent het Westland de grootste concentratie glastuinbouw ter wereld, maar ook de concentratie buitenplaatsen was ooit heel dicht. Vanaf het begin van de Gouden Eeuw tot ver in de negentiende eeuw waren er in de hele streek meer dan honderd buitenverblijven te vinden, aangelegd door welgestelde stedelingen uit omringende plaatsen als Delft en Den Haag.

Het door stadhouder Frederik Hendrik vanaf 1621 gebouwde Huis Honselersdijk was vanwege zijn luister in heel Europa bekend en werd ook wel ‘het Versailles van Nederland’ genoemd. Van het slot resteert slechts een bijgebouw. Het hoofdgebouw is in 1815 afgebroken.

Maar er is ook nog veel te zien en sommige buitenverblijven zijn bewaard gebleven, zoals Broekzicht in Honselersdijk, de Hofboerderij en Suijdervelt in Wateringen, Hodenpijl bij Schipluiden en Sarijnenhove in Vlaardingen. In het landschap herkent de oplettende bezoeker hier en daar nog een hek, een sloot of een verkavelingspatroon dat herinnert aan de voormalige lustoorden.

Hier kun je enkele pagina’s uit het boek inzien.

Bestel hier

Martin van den Broeke e.a.,
Buitenplaatsen in het Westland. Met smaak en tot voordeel aangelegd

€ 29,95

320 blz., 24 x 27 cm, kleurrijk geïllustreerd, hard gebonden
ISBN 978-90-825893-3-7
Uitgegeven door Genootschap Oud-Westland en Kantoor Verschoor Boekmakers

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Op 1 januari 2019 is de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude samengegaan met de Gemeente Haarlemmermeer.

Daarom heeft Kantoor Verschoor in samenwerking met Historisch Halfweg, de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de Historische Werkgroep Spaarndam een herdenkingsboek uitgegeven: Haarlemmerliede en Spaarnwoude – Van veenwildernis tot wonen in het groen. Auteur Frank van de Poll belicht onder meer hoe het gebied in de middeleeuwen in cultuur is gebracht, hoe het water beheerd werd en de dijken werden aangelegd, wat de aanleg van de trekvaart betekend heeft, hoe het gebied bestuurlijk in elkaar zat, wat voor mensen er gewoond hebben en wonen, en vooral: hoe mooi het gebied is.

Bestel hier

Frank van de Poll, Haarlemmerliede en Spaarnwoude – Van veenwildernis tot wonen in het groen
192 blz., € 25, 21 x 27 cm, kleurrijk geïllustreerd, ISBN 978 90 8258 932 0

De Amsterdamse buitenplaatsen

Rond en zelfs in Amsterdam liggen talrijke buitenplaatsen. Die zijn tussen de 17de en 20ste eeuw gesticht door vooral Amsterdamse kooplieden en regenten om er in de zomer te genieten van het buitenleven. De meeste buitenplaatsen zijn te vinden in Kennemerland en ’s Graveland, maar ook langs de Vecht, Angstel en Amstel en in het Gooi. Denk aan Beeckestijn in Velsen, Elswout bij Haarlem, Frankendael in Amsterdam, Nijenrode langs de Vecht of Schaep en Burgh in ’s Graveland.

In De Amsterdamse buitenplaatsen brengt kunsthistoricus René Dessing deze rijke lustoorden van weleer opnieuw tot leven, legt hun verbanden met Amsterdam bloot en nodigt de lezer uit ze te bezoeken.
Het boek geeft een helder overzicht van de circa zestig overgebleven buitenplaatsen die vanuit Amsterdam zijn ontstaan en aangelegd. Samen bieden ze meeslepende verhalen over rijkdom, macht, architectuur- en tuingeschiedenis, maar ook over ziekte en dood, faillissementen en oorlogsgeweld.

Daarnaast bevat dit boek informatie over wat je op de buitenplaatsen kunt zien en doen. Sommige zijn als museum toegankelijk, bij andere kun je heerlijk wandelen en weer andere organiseren activiteiten, van natuur- en tuinexcursies tot concerten en cursussen voor kinderen. En op een flink aantal kun je zelfs trouwen en feesten.

Hier kun je enkele pagina’s uit het boek inzien.

Bestel hier

René W.Chr. Dessing, De Amsterdamse buitenplaatsen, over het landleven van stedelijke kooplieden en regenten (Kantoor Verschoor Boekmakers – Heemstede 2017)
224 blz., € 19,95, kleurrijk geïllustreerd, ISBN 978 90 8258 931 3

Haagse en Leidse buitenplaatsen

front_haagseleidsebuitenplaatsen_lrDe buitenplaatsen in de wijde omgeving van Den Haag en Leiden zijn tussen de 17de en 20ste eeuw gesticht door adel, kooplieden, ambtenaren en wetenschappers om er in de zomer te genieten van het buitenleven.

In Haagse en Leidse buitenplaatsen brengt René Dessing deze rijke lustoorden van weleer opnieuw tot leven en nodigt de lezer uit ze vooral te bezoeken. Het boek geeft een overzicht van circa veertig buitenplaatsen in Zuid-Holland, vooral in de driehoek Den Haag-Wassenaar-Leiden, maar ook langs de Vliet, in Warmond en de Bollenstreek. Samen bieden ze meeslepende verhalen over rijkdom, macht, architectuur- en tuingeschiedenis, maar ook over ziekte en dood, faillissementen en oorlogsgeweld.

Daarnaast bevat dit boek informatie over wat je op de buitenplaatsen kunt zien en doen. Sommige zijn als museum toegankelijk, bij andere kun je prachtig wandelen en weer andere organiseren activiteiten, van natuur- en tuinexcursies tot concerten en cursussen voor kinderen. En op een flink aantal kun je trouwen en feesten.

Hier kun je enkele pagina’s uit het boek inzien.

Bestel hier

René W.Chr. Dessing, Haagse en Leidse buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel en burgerij (Kantoor Verschoor Boekmakers – Heemstede 2016, tweede druk 2017).

232 blz., € 19,95, rijk geïllustreerd,
ISBN 978 90 8258 930 6

Wat heeft Kantoor Verschoor de afgelopen periode gedaan, en wat staat er de komende tijd op het programma?

Het mooiste boek van de afgelopen jaren is misschien wel 200 Jaar Fotografie. Een weergave in ruim 700 iconische beelden. Dit boek is samengesteld door historicus en fotograaf Eric Strijbos en is verschenen bij Rebo Publishers. Twee honderd jaar fotografie betekent niet zozeer de geschiedenis van een techniek, maar vooral vooral twee eeuwen vol historische beelden van de mens.

Voor de Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem maakten we Het Grote Bavoboek, een ‘concise history’ van dit landmark in de Spaarnestad.

En zoals gebruikelijk hebben we voor uitgeverij Boom de redactie van een aantal titels verzorgd, waaronder de drie Rotterdamse slavernijboeken: Rotterdam in Slavernij (Alex van Stipriaan), Het koloniale verleden van Rotterdam (Gert Oostindie, red.) en Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging (Francio Guadeloupe e.d., red.).
Ook mochten we de redactie verzorgen van het mooie boek van Willem van der Ham: Johan van Veen. Meester van de zee, grondlegger van het Deltaplan. Het blijkt dat ons land veel te danken heeft aan deze lang vergeten meester.

Voor Lannoo België verzorgden we de vertaling, redactie en opmaak (samen met Jan Bos van Asterisk) van De Grote Dinosaurus-encyclopedie en De Grote Geschiedenis-ecyclopedie, twee leuke en leerzame titels voor kinderen.

En nu? We hebben net de redactie afgerond van een boek over de Amerikaanse presidenten en gaan binnenkort aan de slag met de vertaling en redactie van een klassiek boek over de mooiste plekken in Italië. Ook duiken we in de honderd mooiste kastelen van Nederland en bereiden we een eigen publicatie voor over de Eerebegraafplaats in Overveen. En dat allemaal met leuke collega’s: schrijvers, redacteuren, vormgevers en ander volk dat verstand heeft van boeken maken.