Algemene Verordening Gegevensbescherming

Kantoor Verschoor Boekmakers respecteert de privacy van de gebruiker van deze website en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben van onze gebruikers uitsluitend gegevens die zij vrijwillig hebben verstrekt teneinde facturen te kunnen sturen dan wel goederen af te kunnen leveren.

Op de verwerking van persoonsgegevens door Kantoor Verschoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Persoonsgegevens worden door Kantoor Verschoor niet aan derden verstrekt.