Werken voor uitgevers

Voor uitgevers en particulieren verzorgen wij het traject van redactie tot en met opmaak. Dat gebeurt deels in huis, deels maken wij gebruik van een uitgebreid netwerk van freelance redacteuren, vertalers, correctoren en vormgevers.

Redactie

Nauwgezetheid, maar vooral leesbaarheid staat voorop in onze benadering. Het hangt natuurlijk ook af van het soort boek. Het ene boek vraagt om zeer zorgvuldige formuleringen, andere boeken hebben baat bij een wat losser en vrijer taalgebruik. Kortom, we leveren maatwerk.

Vertalen

Voor vertalen geldt hetzelfde als voor redigeren: het ene boek moet je nauwgezet vertalen, een ander boek moet aangepast worden aan de Nederlandse (of Vlaamse) markt of een Nederlandse (of Vlaamse) invalshoek. Wat voor een Engelse lezer gesneden koek is, moet voor een Nederlandse lezer soms wat uitgebreider uitgelegd worden, of juist andersom: de tekst kan ingekort worden.

Opmaak

Als de tekst eenmaal vertaald en / of geredigeerd is, kan de opmaak beginnen. Voor de meeste boeken schakelen we daarvoor kantoorgenoot Peter Verwey in (http://verwey.com). Juist omdat hij ‘in huis’ zit, kunnen we over z’n schouder meekijken. We werken in bestaande layout, maar ontwerpen ook compleet nieuwe vormgeving.

Correctie

Hoe goed een redacteur, vertaler of vormgever ook is, er zitten altijd nog foutjes in het boek. Daarom is een corrector van essentieel belang. En hier geldt alleen maar nauwkeurigheid. Niks anders.